Passer au contenu principal

Choisissez le vocabulaire dans lequel chercher

Langue des données

Information sur le concept

système > système d'information > système d'information géographique

TERME PRÉFÉRENTIEL

Date de création: 1996-07-04T00:00:00Z

Date de dernière modification: 2021-05-24T17:34:42Z

skos:notation: 35131

système d'information géographique  

DÉFINITION

 • ระบบสารสนเทศที่เก็บ สะสม รวบรวม วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลทางด้านพื้นที่ภูมิศาสตร์

  Date de création: 7/5/16

  (th)
 • ប្រព័ន្ធព័ត៌មានសម្រាប់ចាប់យក រក្សាទុក ដាក់បញ្ចូលគ្នា វិភាគ និងបង្ហាញទិន្នន័យភូមិសាស្ត្រ។

  Date de création: 7/5/16

  (km)
 • An information system for capturing, storing, integrating, analyzing and displaying geospatial data.

  Source: http://agclass.nal.usda.gov/mtwdk.exe?k=default&l=60&w=35118&n=1&s=5&t=2

  Date de création: 9/27/10

  Date de dernière modification: 9/27/10

  (en)
 • Hệ thống thông tin địa lý là hệ thống thông tin về việc thu nhận, lưu trữ, xử lý, phân tích và thể hiện kết quả các dữ liệu không gian địa lý.

  Date de création: 7/5/16

  (vi)
 • Sistema de informação para capturar, armazenar, integrar, analisar e exibir dados geoespaciais.

  Date de création: 7/5/16

  (pt)
 • ပထဝီဝင်အကွာအဝေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဖမ်းယူခြင်း၊သိမ်းဆည်းခြင်း၊ပေါင်းစည်းခန့်ခွဲခြင်း၊ပိုင်းခြားစိစစ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဖော်ပြသခြင်း

  Date de création: 7/5/16

  (my)

CONCEPT GÉNÉRIQUE

VARIANTE

 • Date de création: 1996-07-04T00:00:00Z

  Date de dernière modification: 2021-05-24T17:34:42Z

  skos:notation: 35132

  sig (fr)

TRADUCTIONS

URI

http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_35131

Télécharger ce concept :

RDF/XML TURTLE JSON-LD Date de création 20/11/2011, dernière modification le 22/06/2022