Skip to main

Concept information

На этом языке нет термина для этого понятия.

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМИН

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 • กฎหมายที่ดิน คือ ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ทั้งคำนิยาม ความเป็นเจ้าของ และการใช้สอยไม่ว่าจะอยู่ในเขตเมืองหรือเขตชนบท

  Создано: 7/5/16

  (th)
 • ច្បាប់ភូមិបាល គឺជាបណ្តុំច្បាប់ ដោះស្រាយជាមួយនឹងដីធ្លី ដូចជា និយមន័យ កម្មសិទ្ធិ និង ការប្រើប្រាស់ដីក្រុង ឬ ជនបទ។

  Создано: 7/5/16

  (km)
 • Derecho de tierras o derecho agrario, desde el punto di vista estrictamente jurídico, es el conjunto de disposiciones y reglas relativas al acceso de tierras, y de su administración.

  Создано: 4/27/20

  (es)
 • Direito fundiário é o corpo da lei referente ao solo, à sua posse e ao seu uso, quer urbano quer rural.

  Создано: 7/5/16

  (pt)
 • Droit foncier, concerne le corps de lois ayant trait au sol, à sa propriété, à sa utilisation.

  Создано: 4/27/20

  (fr)
 • Land law is the body of law dealing with land, its definition, ownership and use whether urban or rural.

  Создано: 4/27/20

  (en)
 • Luật về đất đai là luật quy định các vấn đề liên quan đến đất đai, trong đó có các định nghĩa, quy định về chế độ sở hữu và quyền sử dụng đất đai, cả ở thành thị và nông thôn

  Создано: 7/5/16

  (vi)
 • မြေယာဥပဒေသည်မြေယာနှင့်၎င်း၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်မြို့ပြသို့မဟုတ်ကျေးလက်အတွက်အသုံးပြုခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်သောပင်မဥပဒေဖြစ်ပါသည်။

  Создано: 7/5/16

  (my)

ВЫШЕСТОЯЩИЙ ТЕРМИН

НА ДРУГИХ ЯЗЫКАХ

 • Создано: 2015-03-06T15:09:10Z

  Последнее изменение: 2015-03-09T21:20:16Z

  skos:notation: 573abb9f

  land law

  английский

 • Создано: 2020-04-27T18:55:42Z

  skos:notation: 573abb9f

  قانون الأرض

  арабский

 • Создано: 2016-07-05T08:20:37

  skos:notation: 573abb9f

  မြေယာဥပဒေ

  бирманский

 • Создано: 2016-07-05T08:20:37

  skos:notation: 573abb9f

  luật đất đai

  вьетнамский

 • Создано: 2015-03-06T15:10:45Z

  Последнее изменение: 2021-09-23T15:18:01

  skos:notation: 573abb9f

  Derecho agrario

  испанский

 • Создано: 2015-03-06T15:10:56Z

  Последнее изменение: 2021-09-23T15:18:12

  skos:notation: 7a7c2461

  Derecho de tierras
 • Создано: 2018-01-30T13:43:00Z

  Последнее изменение: 2018-01-30T14:44:09Z

  skos:notation: 573abb9f

  Diritto fondiario

  итальянский

 • Создано: 2016-07-05T08:20:37

  skos:notation: 573abb9f

  ច្បាប់ភូមិបាល​

  кхмерский

 • Создано: 2019-04-04T17:42:52.363+02:00

  skos:notation: 573abb9f

  Landnutzungsrechte

  немецкий

 • Создано: 2016-07-05T08:20:37

  Последнее изменение: 2021-06-16T21:24:42Z

  skos:notation: 573abb9f

  direito fundiário

  португальский

 • Создано: 2020-09-23T11:28:14

  skos:notation: 573abb9f

  drept funciar

  румынский

 • Создано: 2020-01-14T15:30:47.27+01:00

  skos:notation: 573abb9f

  земельное право

  русский

 • Создано: 2021-01-26T10:12:53

  skos:notation: 573abb9f

  земљишни закон

  сербский

 • Создано: 2019-08-26T10:20:37

  skos:notation: 573abb9f

  sheria ya ardhi

  суахили

 • Создано: 2016-07-05T08:20:37

  skos:notation: 573abb9f

  กฎหมายที่ดิน

  тайский

 • Создано: 2020-09-04T13:45:11

  skos:notation: 573abb9f

  arazi hukuku

  турецкий

 • Создано: 2019-04-24T14:46:04.563+02:00

  skos:notation: 0fe9e752

  arazi yasası
 • Создано: 2019-04-24T14:43:45.427+02:00

  Последнее изменение: 2020-09-09T16:00:07

  skos:notation: d7446fbd

  toprak kanunu
 • Создано: 2024-04-01T11:19:39

  skos:notation: 573abb9f

  земельне право

  украинский

 • Создано: 2015-03-06T15:09:49Z

  Последнее изменение: 2015-03-09T21:20:16Z

  skos:notation: 573abb9f

  loi foncière

  французский

 • Создано: 2015-03-06T15:10:17Z

  Последнее изменение: 2015-03-09T21:20:15Z

  skos:notation: 241ec747

  droit foncier
 • Создано: 2020-06-17T10:17:42Z

  skos:notation: 573abb9f

  भूमि कानून

  хинди

 • Создано: 2015-05-04T14:44:52Z

  Последнее изменение: 2015-05-06T22:25:58Z

  skos:notation: 573abb9f

  pozemkové právo

  чешский

URI

http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_573abb9f

Загрузить это понятие:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Создано 06.03.2015, последнее изменение 01.04.2024